โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชร

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) พร้อมด้วยเทศบาล
ท่ายางร่วมเดินรณรงค์ในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2557 โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายก
เทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธี ในงานมีการแสดง
ของนักเรียน กิจกรรมปล่อยปลา เป็นต้น


Share/Save/Bookmark
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมประชาสรรค์ 1
เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายน 2557
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็น
ผู้ชี้แจงนโยบายและแนวทางปฎิบัติงานของโรงเรียนให้แก่คณะ
ผู้ปกครอง

Share/Save/Bookmark
 
ค่ายวิทย์-คณิต

...
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดการอบรมวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ
ห้องประชุมประชาสรรค์ 1 และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557


Share/Save/Bookmark
 
เลือกตั้งประธานนักเรียน'57

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ร่วมกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมประชาสรรค์ 1 เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2557


Share/Save/Bookmark
 
แห่เทียนเข้าพรรษา

...
คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่ายาง
ได้จัดขบวนรถแห่เทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดท่าคอย เมื่อ
วันที่10 กรกฎาคม 2557 โดยมีพระครูสิริคุณากร เจ้าอาวาส
เป็นประธานรับการถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย


Share/Save/Bookmark
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 8
Copyright © 2015 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).
Designed by joomla2you