คุณครูคนเก่งบ้านท่ายาง


นางจารุวรรณ วีระประทีป
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาสังคมศึกษานางรัตนา เกิดรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
คัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่าย

..... โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายบ้านท่ายางส่งตัวแทนนักเรียน
เข้าแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งในระดับเขตพื้นที่ฯ
และระดับภูมิภาคต่อไป โดยได้ตัวแทนเข้าแข่งขันจำนวน 37
รายการเมื่อ
วันที่ 27 ก.ย. 2556


 


Share/Save/Bookmark
 
รวมพลังสู้ภัยยาเสพติด

..... เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่ายางรวมกับคณะครู นักเรียน
ในเขตอำเภอท่ายางจัดกิจกรรม "รวมพลังคน D.A.R.E."
สู้ภัยยาเสพติด ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมประชาสรรค์1
โรงเรียนบ้านท่ายาง เมื่อ
วันที่ 1ต.ค.2556Share/Save/Bookmark
 
สัปดาห์อาเซียน

.....
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดกิจกรรมสัปดาห์
อาเซียน เพื่้อส่งเสริมให้นักเรียนตะหนักถึงความสำคัญ และ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยนในปี 2558 ระหว่าง
วันที่
9
-18 ก.ย. 2556


Share/Save/Bookmark
 
กิจกรรมรณรงค์อาเซียน

..... ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านท่ายาง ร่วมกันแต่งกายในชุด
ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อ
วันที่ 13 ก.ย.
2556


Share/Save/Bookmark
 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

.....
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ร่วมกับเทศบาล
ตำบลท่ายางจัดการโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่าง
วันที่ 16-18
ก.ค. 2556 ณ วัดท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

Share/Save/Bookmark
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 5
Copyright © 2014 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).
Designed by joomla2you