โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
วันพ่อแห่งชาติ

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีพ่อค้า
ประชาชน และข้าราชการเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง


Share/Save/Bookmark
 
ต้อนรับผู้อำนวยการพล นกสุก

...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายพล นกสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเพชรฯ
เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง เมื่อ
วันที่ 17 พ.ย. 2557 โดยมีคณะครู กรรมการสถานศึกษา และ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ


Share/Save/Bookmark
 
วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชร

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) พร้อมด้วยเทศบาล
ท่ายางร่วมเดินรณรงค์ในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2557 โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายก
เทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธี ในงานมีการแสดง
ของนักเรียน กิจกรรมปล่อยปลา เป็นต้น


Share/Save/Bookmark
 
วันแม่แห่งชาติ

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน
โดยมีคุณแม่ของนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


Share/Save/Bookmark
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมประชาสรรค์ 1
เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายน 2557
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็น
ผู้ชี้แจงนโยบายและแนวทางปฎิบัติงานของโรงเรียนให้แก่คณะ
ผู้ปกครอง

Share/Save/Bookmark
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 9
Copyright © 2016 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).
Designed by joomla2you