โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
บัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2557

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2558 โดยมีนายวินัย คุณวุฒิ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 เป็นประธานในพิธี


Share/Save/Bookmark
 
งานตลาดนัดปฐมวัย 2558

...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดงานวันตลาดนัด
ปฐมวัยขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2558 โดยมีคณะครู
นักเรียนระดับปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน


Share/Save/Bookmark
 
วันพ่อแห่งชาติ

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีพ่อค้า
ประชาชน และข้าราชการเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง


Share/Save/Bookmark
 
วันเด็กแห่งชาติ 2558

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ร่วมกับเทศบาลตำบล
ท่ายาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2558
ณ บริเวณสวนสุขภาพอำเภอท่ายาง ภายในงานมีกิจกรรม
การแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง


Share/Save/Bookmark
 
ต้อนรับผู้อำนวยการพล นกสุก

...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายพล นกสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเพชรฯ
เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง เมื่อ
วันที่ 17 พ.ย. 2557 โดยมีคณะครู กรรมการสถานศึกษา และ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ


Share/Save/Bookmark
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 9
Copyright © 2016 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).
Designed by joomla2you