โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6

.....คณะครู และผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านท่ายาง ร่วมกันจัดงาน
ปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ ห้องประชุม
ประชาสรรค์ 1 โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ครู
และนักเรียนมอบให้แก่กัน เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2557Share/Save/Bookmark
 
บัณฑิตน้อยปฐมวัย  

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียน
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2557 โดย
มีนายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีShare/Save/Bookmark
 
ประเมินโรงเรียนในฝัน

.....คณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน โรงเรียนมาตรฐาน
สากล รุ่น 2 เข้าประเมินโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2557 โดยมอบเกียรติบัตรและให้คำแนะนำ
ในการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนต่อไป

Share/Save/Bookmark
 
ตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย 

.....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดงานวันตลาดนัด
ความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 6 ณ บริเวณหอประชุมใหญ่โรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2557


Share/Save/Bookmark
 
งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 63

.....โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เป็นสนามแข่งขันกลุ่ม
สาระวิชาสังคมศึกษา ฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 มีตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขัน 48 เขต เมื่อวันที่ 24-26 ธ.ค.2556Share/Save/Bookmark
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 7
Copyright © 2014 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).
Designed by joomla2you