โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
ค่ายวิทย์-คณิต

...
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดการอบรมวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ
ห้องประชุมประชาสรรค์ 1 และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557


Share/Save/Bookmark
 
แห่เทียนเข้าพรรษา

...
คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่ายาง
ได้จัดขบวนรถแห่เทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดท่าคอย เมื่อ
วันที่10 กรกฎาคม 2557 โดยมีพระครูสิริคุณากร เจ้าอาวาส
เป็นประธานรับการถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย


Share/Save/Bookmark
 
รณรงค์ต่อต้านยาสเสพติด 

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ร่วมกับหน่วยงานราชการ
ในอำเภอท่ายาง เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีคณะครูและ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นตัวแทนโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม

Share/Save/Bookmark
 
พิธีไหว้ครูบ้านท่ายาง

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ได้จัดพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ของโรงเรียนเพื่อให้
นักเรียนได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อครู โดยมีผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นประธานในพิธี

Share/Save/Bookmark
 
ค่ายพุทธบุตร ป.1-ป.6  

...
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) จัดการอบรมคุณธรรม
แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ในโครงการ "ค่ายพุทธบุตร" ระหว่าง
วันที่ 15 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557 โดยมีการพักค้างคืน
ในระดับชั้นป.4-ป.6 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร
และครูพระสอนศีลธรรมจากวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

Share/Save/Bookmark
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 8
Copyright © 2015 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์).
Designed by joomla2you